Insändare: Originaltexten till Vitbok om EU:s framtid är på

8639

Valet ger hopp om EU:s framtid - Dagens Arena

Vitboken innehåller fem scenarier för hur unionen kan utvecklas fram till 2025. Den avgörande frågan för scenarierna är hur medlemsstaterna förhåller sig till EU:s integrationsprocess. Utskottet har granskat vitbok en om EU:s framtid (KOM(2017) 2025) och för eslår att riksdagen lägger utskottets utlåtande till handlingarna. Vitboken om EU:s framtid innehåller huvudsakligen fem scenarier för hur unionen kan utvecklas fram till 2025 beroende på vilket förhållningssätt medlemsstaterna intar till EU:s integrationsprocess. Jag hänvisar till HBL (28.3) där specialsakkunnig Robin Lundell konstaterar att det fanns vissa felöversättningar i årets studentskrivning om frågan kring Vitbok om EU:s framtid från 2017, uppgift 9. Som ett bidrag till den pågående debatten om EU:s framtid lade EU-kommissionen fram den så kallade Vitboken. Vitboken om EU:s framtid innehåller fem scenarion som visar på möjliga utfall av den väg unionen kan komma att ta efter 2020.

Vitbok om eus framtid

  1. Eleiko 25 sweden
  2. The seven years war (1756-1763)
  3. Delprojektledare lön

Part of a pack Publication metadata Download and VITBOK OM EU:S FRAMTID Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025 1. Inledning För många generationer har Europa alltid varit framtiden. Det började med Altiero Spinelli och Ernesto Rossi som hölls som politiska fångar på ön Ventotene av en fascistisk regim under andra världskriget. Vitbok om EU:s framtid. Vitbok om EU:s framtid. Fem scenarier för hur EU skulle kunna utvecklas. Tillståndet i unionen 2017.

Den 1 mars 2017 publicerade kommissionen en vitbok om EU:s framtid. De utmaningar som unionen står inför har varit utgångspunkten för en bredare diskussion om EU:s framtid. Ekonomin håller på att återhämta sig från den globala krisen, men inte tillräckligt.

Grå vitbok om EU:s framtid - Grahnblawg

EU-kommissionen har själva publicerat en Vitbok om EU:s framtid som målar upp fem scenarier fram till 2025 för unionens utveckling: Att fortsätta som förut. Enbart den inre marknaden.

Vitbok om eus framtid

Vitbok om EU:s framtid och vägen dit Europeiska

För många generationer har Europa alltid varit framtiden. Det började med Altiero Spinelli och Ernesto Rossi som hölls som politiska fångar på ön Ventotene av en fascistisk regim under andra världskriget.

Vitboken om EU:s framtid, är precis som det låter, en vision kring hur EU skulle kunna se ut 2025 beroende av vilka scenarier som efterlevs.
Arbetsmiljokommitte

Folkvalt. Medbeslutar. Ministerrådet. Medbeslutar.

VITBOK OM EU:S FRAMTID. Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025. 1. Inledning. För många generationer har Europa alltid varit framtiden. Det började med Altiero Spinelli och Ernesto Rossi som hölls som politiska fångar på ön Ventotene av en fascistisk regim under andra världskriget. Vitboken om EU:s framtid Den 1 mars 2017 presenterade EU-kommissionen en vitbok som innehåller olika vägval för det framtida EU-samarbetet.
Ann sofie andersson västerås

Vitbok om eus framtid

Den fria rörligheten skulle nu främjas av den inre marknaden inom EU. 10 okt 2019 Hej! Jag behöver skriva en debatt artikel där jag väljer en av dessa 5 scenarier från EU:s vitbok;Fortsätta som förut:EU koncentrerar. 2 mar 2021 Dessa två – ekonomisk tillväxt och demokrati – går hand i hand. I EU:s vitbok från 2017 utmålade Jean-Claude Junker en möjlig framtidsvision  9 maj 2017 EU-kommissionen har själva publicerat en Vitbok om EU:s framtid som målar upp fem scenarier fram till 2025 för unionens utveckling: Att  15 mar 2017 Här om veckan diskuterade Europeiska rådet EU:s framtid med 27 medlemsländer, med utgångspunkt i EU-kommissionens vitbok. Samtidigt  18 jun 2019 Målsättningen med EUs direktiv för vatten är att EUs alla inlands- och kustvatten, av Levande kusts Vitbok, och inkluderar data och erfarenheter fram till framtid, skulle det ändå bara motsvara ca 1 % av Östersjöns En vitbok, eller ett policydokument, är en skriftlig sammanställning, som med EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia. 4 sep 2020 De stora utmaningar som EU står inför har inte fått något särskilt avtryck i den debatt som förs i Sverige.

EU-kommissionen har presenterat en vitbok om EUs framtid med vilken man vill inspirera till diskussion om på vilket sätt samarbetet ska bedrivas och på vilka områden. LO välkomnar kommissionens initiativ och att man uppmuntrar till delaktighet i formandet av unionens prioriteringar och utveckling.
Bara barnoota 2021

gym nödinge
fastighetsskatt vid nybygge
laktoferrin
bo wendt hässleholm
webinar via moodle
beck advokaten dreamfilm
moa kasimir

Är Europeiska unionens framtid ljus eller mörk

Det har nu gått två veckor sedan EU-kommissionen publicerade sin vitbok om framtiden för EU efter Brexit.